Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliğinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri Eğitimleri

Güncelleme Tarihi: 29/11/2018


AİLE HEKİMLİĞİNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ EĞİTİMLERİ

 Müdürlüğümüz Çalışan Sağlığı Birimi tarafından organize edilen Aile Hekimliğinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri Eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanarak çıkarılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan personele yönelik verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği (İSG) Eğitimleri kapsamında, Birimimiz tarafından aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınaaile hekimliğinde çalışan sağlığı hizmetleri” eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda Aile Hekimliğinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri ile Meslek Hastalıkları Bildirimi ve Farkındalık eğitimleri Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm.Dr.Mustafa ÇAKIR, Beyaz Kod eğitimi ise Hukuk ve Muhakemat Birim Sorumlusu Avukat Nurten YAYLACI tarafından katılımcılara sunulmuştur.

Müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilen bu eğitim programı, tüm aile sağlığı merkezi personellerini kapsayacak şekilde belli aralıklarla devam edecektir.

  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg