Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 14/03/2018

 

 İÇ KONTROL TANIMI
İç Kontrolün Tanımı 5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

 

ETİK KURALLAR
Etik Kurallar için tıklayınız...


 MEVZUAT
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu için tıklayınız...
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi için tıklayınız...
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Üst Yazısı için tıklayınız...


SAĞLIK BAKANLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı için tıklayınız...


 İL SAĞLIK TEŞKİLAT ŞEMASI
İl Sağlık Teşkilat Şeması için tıklayınız...


 İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı


 TABLOLAR
İş Süreçlerinde Kullanılan Semboller için tıklayınız...