Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurularına Ait Nihai Sonuçlar

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde; 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 127' nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvurular üzerine sınava girmeye hak kazanan/kazanamayan listeler 20.02.2018 tarihinde ilanı üzerine yapılan itirazların tespit komisyonunca değerlendirilmesine istinaden sınava girmeye hak kazananlara ait nihai liste ekte yer almaktadır.

Sınava katılmaya hak kazananlara ait listeye ulaşmak için tıklayınız..