Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü’nden Sıfır Atık Projesine Tam Destek…

Güncelleme Tarihi: 14/03/2018

Sıfır Atık Projesi


  • Sıfır Atık web sayfa banner.png

Ülkemizdeki hızlı ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı; doğal kaynakların azalmasına ve üretilen atık miktarında da artış yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye’deki atık miktarının 1995 yılında 17 milyon ton, 2015 yılında ise 31 milyon ton olduğu görülmekte, atık miktarının 2023 yılında ise 38 milyon civarlarında olacağı tahmin edilmektedir.
 Bu nedenle sıfır atık uygulama çalışmalarının  hem bireysel hem kurumsal olarak yaygınlaştırılması gerekmektedir.

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanmaktadır. Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi, üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak milli ekonomiye kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi; gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen kapsamlı bir atık dönüşüm projesidir. 

Sıfır atık yönetimi ile ilk etapta istenilen, atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa da atığın kaynağında azaltılmasıdır. Daha sonra atığın yeniden kullanımı, eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Uygulanan bu yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraf veya enerji kazanımı gibi yöntemlerdir.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;
  • Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
Sıfır Atık Projesi, 2018 itibariyle aşamalı olarak kamu kurumları, havaalanları, alışveriş merkezleri, siteler, üniversiteler, sağlık kuruluşları ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçecek ve sıfır atık uygulamasına geçen kurumlar “Sıfır Atık Yıldızı” ile belgelenecektir. 

İl Sağlık Müdürlüğümüzde Sıfır Atık Uygulamaları

Sıfır Atık Projesi kapsamında; Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Çevre Yönetim Birimi tarafından sağlık kuruluşlarımızda görev yapan personellere yönelik olarak sıfır atık projesi ile ilgili olarak farkındalık eğitimleri verilmiştir, uygulanan anketler ile sağlık personellerinin sıfır atık projesi ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarımızda atık yönetimi sorumluları ve odak noktaları belirlenerek; sıfır atık projesinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi sağlanmıştır.  

Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde yürütülen çevre ve atık yönetimi hizmetleri ile sağlık kuruluşlarımızda mevzuata uygun atık depolama alanları oluşturuldu, atıkların kaynağında doğru ayrılması için tüm birimlere her atık türü için farklı atık kovaları yerleştirildi ve tüm atıklar kaynağında doğru şekilde ayrılarak ekonomik değeri olan ambalaj atıkları (kağıt, plastik, cam, metal vb.) ve tehlikeli atıklar (floresan, kartuş-toner, atık pil, bitkisel atık yağ vb.) geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile üretilen atık miktarı azalmakta ve çevre kirliliği önlenmekte, atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğal kaynakların kullanımı azalmakta,milli ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

Tüm sağlık kuruluşlarımızın birer Çevre Dostu Hastane olabilmesi, Sıfır Atık Projesinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, bertarafa gönderilecek olan atık miktarının minimize edilmesi ve oluşan atıkların en yüksek oranda geri dönüşüme ve milli ekonomiye kazandırılması, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla,  sağlık kuruluşlarımızda çevre mevzuatına uygun olarak çevre ve atık yönetimi uygulamalarımız hız kesmeden devam ettirilecektir.

Bunları Biliyor musunuz?

1 ton kağıdın geri dönüşümü ile, 17 adet ağacın kesilmesi önlenir,  4.100 kwh elektrik enerjisi, 26.500 litre su ve 320 litre petrol tasarrufu sağlanır.

- 1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.

 1 ton plastik geri dönüşümü ile 16 varil petrol ve 5.774 kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanır.

-  1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg ham madde tasarrufu sağlanır.

- 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümü ile 100 watt'lık ampulü 20 saat çalıştıracak kadar enerji tasarrufu sağlanır.

1 litre bitkisel atık yağın lavabolara dökülmesi, 1.000.000 litre suyu kullanılamaz hale getirmektedir.

- 1 kalem pil 4 metreküp toprağı zehirli hale getirmektedir.

- Plastik şişenin doğada yok olma süresi 1000 yıldır.

- Cam atıkların doğada yok olma süresi 4000 yıldır.