Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel

Güncelleme Tarihi: 15/08/2018


Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 78., 79., 218. maddeleri ve aynı kanunun 80. maddesine istinaden hazırlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına göre, 2018 yılında Bakanlığımız birimlerinin hizmet kapsamına giren konularda, Bakanlığımızca 35 kişinin yurtdışına gönderilmesi için kontenjan tanınmıştır.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde müraacatların en geç 12/07/2018 tarihine kadar Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı Eğitim Ar-Ge Birimine yapılması gerekmektedir.

  • Başvuru (Bilgi) Formu için tıklayınız...
  • Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatına Tahsis Edilen Konu ve Kontenjanlar için tıklayınız...
  • Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel İle İlgili Usul ve Esasları Belirleyen Duyuru İçin tıklayınız...