Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhakkiklik Eğitim Dokümanları

Güncelleme Tarihi: 26/09/2018


Bakanlığımız Denetim Hizmetleri Başkanlığınca merkez ve taşra teşkilatında inceleme, soruşturma ve ön inceleme görevlerini yürüten çalışmalarımıza yönelik 20-21/09/2018 tarihinde Ankara'da yapılan "Muhakkiklik Eğitimine" ait dökümanlar ;

  • Muhakkiklik

  • Basına Demeç Verme Sosyal Medya Paylaşımı Gizli Belgeleri Açıklama Hakaret

  • Hasta ve Çalışan Hakları Sağlık Çalışanlarına Şiddet Mobbing

  • Kamu Zararı Zimmet

  • Satınalma

  • Sivil Savunma

  • Şablonlar Raporlar

  • Taşıt Kanunu Harcırah Kanunu Malpraktis

  • Terör Propagandası ve Ohal

  • Usule ve Fenne Aykırı Rapor İşlemleri ve İlaç ve Reçete Yolsuzlukları