T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

“Sıfır Atık Projesi” Çalışmaları Başladı

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü “Sıfır Atık Projesi” Çalışmalarına Başladı

Sıfır Atık Projesi kapsamında, sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılması ile atık miktarlarının azaltılması ve ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimi tarafından çalışan personellere yönelik olarak sıfır atık projesi bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilmeye başlandı. Oldukça verimli geçen eğitimlerde çalışan personellere atık yönetimi ile ilgili olarak anket uygulandı ve öneri görüşleri değerlendirildi.


 3.jpg
İl Sağlık Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi Uygulamaları

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Yönetim Birimi koordinasyonunda; ekonomik değeri olan kağıt, plastik, cam gibi ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması, sağlık kuruluşlarında belli noktalara cam atıkların depolanması için cam kumbaraları ve pet şişe vb. plastik atıkların depolanması için ise basketbol potası şeklindeki atık kovaları yerleştirildi. Sağlık kuruluşlarının belirli noktalarına bitkisel atık yağ bidonları yerleştirildi, hastane çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının evlerindeki kullanılmış kızartmalık yağları pet şişelere koyup getirerek atık yağ toplama bidonlarına atmakta ve toplanan bitkisel atık yağlar, lisanslı firmalar tarafından geri dönüşüm tesislerinde biodizel üretimi ile geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Atık pillerin çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için diğer atıklardan ayrı olarak atık pil toplama kutularında toplanması konusundaki verimliliğinin arttırılması amacıyla atık pil toplama kampanyası düzenlenerek kampanya kapsamında toplanan atık piller lisanslı firmalar tarafından çevreye zarar vermeden geri dönüşümü sağlanmaktadır.

“Sıfır Atık Projesi” Nedir?

Ülkemizdeki hızlı ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı; üretilen atık miktarında artış yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye’deki atık miktarının 1995 yılında 17 milyon ton, 2015 yılında ise 31 milyon ton olduğu görülmekte, atık miktarının 2023 yılında ise 38 milyon civarlarında olacağı tahmin edilmektedir.

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi, üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak milli ekonomiye kazandırılması amacıyla Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi; gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen kapsamlı bir atık dönüşüm projesidir. Sıfır Atık Projesi, 2018 itibarıyla aşamalı olarak kamu kurumları, havaalanları, alışveriş merkezleri, siteler, üniversiteler, sağlık kuruluşları ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçecek ve sıfır atık uygulamasına geçen kurumlar “Sıfır Atık Yıldızı” ile belgelenecek.