T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sorular

Güncelleme Tarihi: 20/11/2019

SIK SORULAN SORULAR
 1. Engelli Sağlık Raporunu aldım. Engellilik oranına itiraz etmek istiyorum. Elimdeki rapora nasıl itiraz edebilirim?
 1. Raporlara, engelli birey, vasisi veya raporu talep eden kurum tarafından Müdürlüğe itiraz edilir. Bireysel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazılı olarak yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz.
 2. Rapora itiraz edilmesi halinde birey, Müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi halinde, Müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.
 3. İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi hakem hastane raporu olarak kabul edilmez.
 4. Süreli/sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden Müdürlük tarafından, birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür.
 5. Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilir.
 6. Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez.
 7. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...
 
 1. Aile Hekimi mi değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştirebilirim?
 1. Mahallenizdeki veya geçmek istediğiniz Aile Hekimi İle görüşülerek form doldurmak suretiyle veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek bölgenizdeki en uygun Aile Hekimine kaydınız yapılır.
 
 1. Hac ve Umre aşıları nerede yapılmaktadır?
 1. Umreye giden vatandaşlarımız ilçe sağlık müdürlüklerine başvurarak aşılarını yaptırabilirler. (Menejit ve Polio (OPA)
 1. Hacca giden vatandaşlar için ise İlçe Müftülüğü ile koordineli olarak bir gün belirlenir ve aşılama yapılır.
 
 1. Kapalı alanlarda sigara içen şahsa ve sigara içilmesine müsaade eden işletme yetkilisine uygulanan güncel para cezaları ne kadardır?
 1. Kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulleri içmenin cezası 2019 mali yılı için 153 TL ve kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulleri içilmesine müsaade eden işletmelere de idari mülki amir tarafından 2019 mali yılı için 2.104TL’den 10.555TL’ye kadar idari para cezası uygulanır.
 
 1. İşletmede sigara içilmesine müsaade etmiyorum, yine de sigara içilmez uyarı levhası asmalı mıyım?
 1. Evet; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasında "Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. ”hükmü ve 5. maddenin 11 fıkrasında “4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası (2019 mali yılı için 2.595 TL) idari para cezası ile cezalandırılır" Hükmü gereği İki Bin Beş Yüz Doksan Beş (2.595) TL idari para cezası uygulanır.
 
 1. Sigarayı nasıl bırakabilirim?
 1. ALO 171 sigara bırakma hattından yardım alabilirsiniz. Sigara Bıraktırma Polikliniklerine (KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmit Akçakocabey Sağlıklı Yaşam Merkezi, Derince Sağlıklı Yaşam Merkezi (KETEM), Kocaeli Devlet Hastanesi,Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Devlet Hastanesi) müracaat edebilirsiniz.
 
 1. Evde Sağlık Hizmetleri veriyor musunuz, nasıl başvuruda bulunabilirim?
 1. Sağlık sorunları yada yaşlılığa bağlı olarak kurumumuza gelemeyecek durumda olan hastalara evde sağlık hizmeti verilmektedir. Evde sağlık biriminde görevli diş hekimi ve personeller, hastayı evde ziyaret ederek muayenesi yapılıp gerekli tedavi aşamalarını planlayıp uygulamaktadır. Hastalarımız 444 38 33 nolu telefonu arayarak evde sağlık hizmeti talep edebilmektedir.
 
 1. Kanser taramalarımı nerede yaptırabilirim?
 1. KETEM, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.
 
 1. Organ nakli nedir?
 1. Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.
 
 1. Organ bağışı nedir?
 1. Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.
 
 1. Nakil yapılabilecek doku ve organlar nelerdir?
 1. Ülkemizde nakil yapılan organlar -Böbrek -Deri -Karaciğer -Kalp -Akciğer -Pankreas -İncebağırsak, Nakil yapılan dokular ise; -Kemik -Kemik iliği -Kornea -Kalp kapağı
 
 1. Her ölümden sonra organlar alınabilir mi?
 1. Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin evde yada yolda vefat eden bir kimse bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında tıbben ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabilir. Yani sıkça duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.
 
 1. Kişi ölmeden organ nakli kararı alınabilir mi?
 1. Hastane yoğun bakım ortamında doktorlardan oluşan bir ekip tarafından tıbbi ölüm kararı verilmeden organ nakli düşüncesi asla gündeme gelemez.
 
 1. Organ naklinin dinen bir sakıncası var mı?
 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir.
 
 1. Nasıl organ bağışında bulunabilirim?
 1. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekimliklerine başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir.
 
 1. Organ bağışı için yaş sınırı var mı?
 1. 18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir.
 
 1. Bütün organlarımı bağışlamak istiyorum mümkün mü?
 1. Organ bağışı kartının bir bölümünde bağışlamak istediğiniz organlarla ilgili seçenekler mevcuttur, bu bölümde işaretlediğiniz organlarınız dışında her hangi bir organınızın alınması söz konusu değildir.
 
 1. Her organ bağışı yapanın organları mutlaka alınır mı?
 1. Bağışçının evde yolda ya da kaza yerinde ölümü gerçekleşmiş ise organları alınamaz ancak hastane ortamında tıbben ölümü gerçekleşmiş kişilerin organları aile bireylerinin de onayı ile alınabilir.
 
 1. Organ bağışı fikrimden vazgeçtim, mümkün mü?
 1. Organ bağışı kartı sahibi olsanız dahi, istediğiniz anda ailenize bildirerek ve bağış kartınızı yırtarak, fikrinizden vazgeçebilirsiniz. Bakanlığımızca 2013 yılı Nisan ayında oluşturulan Türkiye Organ Bağışı Bilgi Sistemine (TODBS) kaydınız var ise kaydınızın silinmesi için organ bağışı yaptığınız kuruma ya da organ bağışı alan her hangi bir kuruluşa talebinizi iletebilirsiniz.
 
 1. Randevuyu nereden almamız gerekiyor?
 1. Merkezi Hastane Randevu aracılığı ile internetten (www.mhrs.gov.tr) ya da telefon (182) ile randevu almanız mümkündür.
 
 1. UMKE başvurusunu nasıl yaparım?
 1. Müdürlüğümüz İnternet Sitesinde bulunan UMKE katılım forumunu eksiksiz doldurup, 1 adet fotoğraf ile Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. UMKE Başvuru Formu için tıklayınız...
 
 1. Kapalı alanda sigara içilen işletmeleri bildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
 1. Ücretsiz olan ALO 184 SABİM'i veya ALO 150 CİMER'i arayarak işletme adı ve adresi bildirmeniz yeterlidir. Kimlik ve iletişim bilgileriniz üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz, gizli tutulur. Aynı zamanda akıllı telefonunuz varsa Yeşil Dedektör isimli mobil uygulamayı telefonunuza yükleyip, bu uygulamadan da bildirimde bulunabilirsiniz.
 
 1. Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?
 1. Devlet Hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve İzmit Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne başvurup diyetisyen kontrolünde bir süreç başlatabilirsiniz.
 
 1. Çocuğuma flor vernik uygulaması niçin yapılıyor, zararı var mıdır?
 1. Flor vernik uygulaması diş minesini güçlendirmek, çürük ataklarına karşı dişleri korumak, oluşmuş çürükleri durdurmak için yapılan bir uygulamadır. Sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Aksine florürler diş hekimliğinde kullanılan uygulamanın başında gelir.
 
 1. Aile fertleri farklı aile hekimlerine kayıt yaptırabilir mi?
 1. Aile fertleri farklı aile hekimliği birimine kayıt olabilirler. Fakat 18 yasından küçük çocuklar anne/baba/vasisinin yazılı talebi doğrultusunda, yenidoğan bebekler ise annenin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimine kayıt edilir.
 
 1. Daha önceden muayene olmama rağmen kimliğim olmadığı için neden kayıt yaptıramıyorum?
 1. SGK’nın SUT Tebliği madde:1.6 gereği; Sağlık kurumlarına kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil hallerin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum Sağlık Kartı Belgelerinden biri ile kimlik tespiti yapılması zorunludur.
 
 1. Protezimi kaç yılda bir yeniletebilirim?
 1. Protezler tercih edilen hekim tarafından SGK’nın SUT tebliğine göre 4 yılda bir yenilenebilir. 4 yıldan önce yaptırılmak istenen protezler Kamu Satış Tarifesi üzerinden fiyatlandırılarak hasta tarafından ücreti karşılanır.
 
 1. Polikliniğe her başvurduğumuzda muayene ücreti kesiliyor mu?
 1. Aynı hekime 10 gün süreyle oluşturulan randevularda muayene ücreti kesintisi bir defa yapılır.
 
 1. Staj için nereye başvurabilirim?
 1. Müdürlüğümüz Eğitim Birimine müracaat edilmelidir.
 
 1. Okula giden çocuğuma aşı yapılacak mı?
 1. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi gereği çocukluk çağı aşı takviminin devamı olduğundan ilkokul 1. sınıfta kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı ve difteri,boğmaca, tetanos, poliovirüs (DaBTİPA) aşısı; ortaokul 4. sınıfta (8. sınıfta) tetanos, difteri (Td) aşısı yapılmaktadır. Okulda herhangi bir sebeple aşısı yapılamayan çocuğun aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılması gerekmektedir.
 
 1. İlçe sağlık müdürlüklerinin görevleri nelerdir?
 1. İlçedeki eczane, optisyen, işitme merkezleri, özel tıp merkezleri, özel hastaneler gibi sağlık alanında hizmet veren özel şirket ve kuruluşların denetimlerini yapar. İlçedeki sağlık hizmet sunucularına yönelik şikayetleri değerlendirir. Aile Sağlığı Merkezlerinin bazı denetimlerini yapar. İlçede KETEM (kanser erken teşhis ve tarama merkezi), VSD (verem savaş dispanseri), OSGB (ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi), AÇS-AP (anne çocuk sağlığı, aile planlaması) gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşların açılmasından ve yönetiminden sorumludur. Toplumun genel sağlığı ile ilgili koruyucu ve önleyici faaliyetleri yürütür, yönetir ve gerektiğinde Aile Sağlığı Merkezleri ile iş birliği yapar.
 
 1. Süt Kartımı nasıl alabilirim?
 1. Gebeliğin 28. haftasından itibaren bağlı bulunduğunuz Aile Hekimliği Birimince sisteme girişiniz sağlanarak kişi telefonlarına mesej yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bildirilen tarihte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi süt dağıtım personelleri tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğünde süt kartı temini yapılmaktadır.
 
 1. Psikiyatrik rahatsızlığı/madde bağımlılığı olan yakınımı tedavi ettirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
 1. Kişinin rızası varsa tedavi edilmesini sağlayabiliriz. Eğer rızası yoksa Sulh Hukuk Mahkemelerinden karar çıkarılması gerekmektedir. Hali hazırda kişinin vasisi varsa vasinin onayıyla hastanın nakli sağlanır.
 
 1. Hangi kanser taramalarını yapıyorsunuz?
 1. Serviks, rahim ağzı, kolon ve meme kanserleri.
 
 1. Semear testi neden önemlidir ?
 1. Rahim ağzı kanserinin erken tanısında kullanılan smear testinde, rahim ağzındaki hücrelerde, kansere dönüşebilecek hücre değişiklikleri izlenir. Rahim ağzı kanserine dönüşebilecek hücrelerde kanser öncesi değişiklikler 5 yıl boyunca sürer. Henüz kanserleşme meydana gelmeden önlemek açısından bu test önemlidir.
 
 1. Okulda yapılan işitme taramasından çocuğum geçememiş ne yapabiliriz?
 1. İşitme testinden ilk seferde geçemeyen çocukları kurumumuzda ya da okuduğu okula tekrar gidilerek testi yineliyoruz. İşitme testinden tekrar geçemezse KBB uzmanına sevki yapılmaktadır.
 
 1. İkamet adresime yakın olan Aile Hekimliğine nüfusu 4000'i aştığı için kayıt olamıyorum ne yapabilirim?
 1. Kişinin ikamet ettiği yere yakın ve nüfusu uygun olan Aile Hekimliği Birimi'ne kaydınız oluşturulur.
 
 1. Bağırsak kanseri tarama testi nedir, nerede yapılır ve ücretli midir?
 1. GGT(Gaytada Gizli Kan) testidir. 50-70 yaş arası kadın ve erkekler testi ücretsiz olarak Aile Sağlığı Merkezlerinden, İlçe Sağlık Müdürlüklerinden ve KETEM biriminden temin edip kendileri uygulayabilmektedir.
 
 1. Mamografi çektirmek için gerekli şartlar nelerdir ve mamografi çekimi ücretlimidir?
 1. 40 yaşını doldurmuş olmak gereklidir, çekimler ücretsiz olup 2 yılda bir yapılabilir.
 
 1. HPV testi nedir, kimler test yaptırabilir?
 1. Servisk kanseri taraması için kullanılan testtir. 30-65 yaş arası her kadın ücretsiz yaptırabilir. 5 yılda bir yapılır.
 
 1. Belediye(hasta nakil) ambulansı telefon numarası kaç?
 1. 444 11 41
 
 1. Aile Planlaması Hizmetlerine nasıl ve nereden ulaşabilirim?
 1. Aile Planlaması Hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerinde verilmektedir. Aile planlamasında tüm yöntemlere ilişkin danışmanlık ve uygulama hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Personeli tarafından ücretsiz sunulmaktadır.
 
 1. Yenidoğan bebeklerde işitme tarama testi ne zaman yapılmalıdır?
 1. Yenidoğan bebeklerde işitme testi bebek hastaneden çıkmadan yapılmalıdır. Bebek herhangi bir nedenle hastaneden çıkmışsa yada bebek hastane dışında dünyaya gelmişse, bebeğin ilk 2 ayını doldurmadan testin uygulanması gerekmektedir.
 
 1. İşitme Tarama Testini nerede yaptırabilirim?
 1. İşitme tarama testini yaptırmak isteyenler Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerde yaptırabilirler.
 
 1. Topuk kanı neden alınmaktadır?
 1. Topuk kanı bebeğin doğumunu takip eden ilk hafta içerisinde alınmalıdır. Bu sayede bir kısım metabolik hastalıkların tanısı ve tedavisine başlanır.
 
 1. Okul kantinlerini denetliyor musunuz?
 1. Evet; Okul kantinleri ve yemekhaneleri Kaymakamlık makamı tarafında ilgili kurumlardan oluşturulan ekip vasıtasıyla yılda iki kez olmak üzere denetlenir.
 
 1. Su satış yeri açmak istiyorum. Nereye müracaat etmem gerekir?
 1. Kaymakamlık Makamına bir dilekçe ile müracaat edilir, ilgili mevzuat çerçevesinde işyeri kontrolü yapılarak uygun görüldüğü taktirde gerekli belge verilir.
 
 1. İlaçlama firmasını nasıl açabilirim?
 1. İlaçlama firması açmak isteyen özel veya tüzel kişilerin kuruma müracaatından sonra halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik doğrultusunda denetimi yapılarak gerekli izin dosyası düzenlenerek İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
 
 1. Bahçemdeki kuyudan su numunesi aldırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
 1. Bağlı bulunulan İlçe Sağlık Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur. Numune yetkili personel tarafından alınarak, ücreti ilgili şahıs tarafından karşılanmak sureti ile Halk Sağlığı Laboratuvarına analiz ettirilir.
 
 1. Site havuzundan numune aldırmak istiyoruz bunun için ne yapmak gerekiyor?
 1. Bir dilekçe ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı şubesine müracaat edilir ve gerekli numuneler alınarak ücreti mukabilinde Halk Sağlığı Labaratuvarına gerekli analizleri yaptırılmak üzere gönderilir.
 
 1. İşyeri açmak istiyorum. Sağlık açısından uygun olduğuna dair raporu almak için nereye başvurabilirim?
 1. Açılmak istenilen işyeri fiziki ve hijyenik şartlar açısından Kaymakamlik makamına veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan müracaat sonrası kontrol edildikten sonra gerekli rapor müracaat sahibi kişi veya kuruma verilir.
 
 1. Resmi nikâh yaptırmadan önce sağlık taraması yaptırmam gerekiyor mu?
 1. Nikâh memurluğuna evlilik için yapacağınız başvurudan önce aile hekiminize başvurarak ailevi Akdeniz anemisi (talasemi), frengi (sifiliz), verem (tüberküloz) ve aile hekiminizin muayenesine göre uygun göreceği hepatit B, hepatit C, HIV gibi hastalıkların tarama testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu testlerin bir kısmı aile sağlığı merkezlerinde, bir kısmı ilçe sağlık müdürlüklerinde veya bağlı kurumlarında ve verem savaş dispanserlerinde yapılmaktadır. Aile hekiminizden alacağınız rapor ile nikâh memurluğuna başvurabilirsiniz.
 
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi(SÜDGE) SIK SORULAN SORULAR
 1. Sürücü belgesi hangi hallerde geri alınır ve süre sonucu teslim alma şartları nelerdir?
 1. Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi gereği alkollü araç kullanmaktan
  1. 1. defa 6 aylığına trafik polislerince alınır ve süre sonunda verilir.
  2. 2. defa 2 yıllığına trafik polislerince alınır ve SÜDGE Yönetmeliğine göre eğitim sonunda verilir.
  3. 3. defa 5 yıllığına trafik polislerince alınır ve Psikoteknik eğitimi sonunda verilir. Bu eğitim sürücü kursları tarafından verilmektedir.
 2. 14/09/2004 tarih ve 25583 sayılı Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız...
 
 1. Başvuru için gereken fotoğraflar biometrik mi olmalı?
 1. Hayır. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.
 
 1. Geri alma tutanağı (ceza tutanağı) ya da sürücü belgesi detay bilgilerini nereden alabilirim?
 1. Size en yakın herhangi bir trafik şubeden alabilirsiniz.
 
 1. Sürücü belgem 2.kez geri alındı, süre bitiminde belgemi nereden geri alabilirim?
 1. Başka bir ilde ya da ikamet ettiğiniz ilde 2.kez geri alınan sürücü belgeleri, ceza süresinin bitiminde ilk alındığı yere gönderilir. Örneğin kişi ehliyetini Sakarya’dan almış, İzmit’te ikamet ediyor ve ehliyeti Bursa’da 2.kez cezai işlem uygulanarak geri alınmış. Bu kişinin ehliyeti ceza süresi dolduktan sonra Sakarya’ya gönderilir. Kişi ikamet ettiği ildeki trafik şubeye dilekçe ile müracaat ederek sürücü belgesini Sakarya’dan İzmit’e getirtebilir.
 
 1. Ceza türüm cihaz red, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi alacak mıyım?
 1. Ceza türü cihaz red olanların eğitim almasına gerek yoktur. Sadece 2. kez alkolden dolayı ehliyetine el konulanlar sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi almak zorundadırlar.
 
 1. Eğitimi tamamladıktan sonra ehliyetimi hemen alabilecek miyim?
 1. Eğer 2 yıl olan ceza süreniz dolduysa alabilirsiniz. Bu konudaki en doğru bilgiyi herhangi bir trafik şubeden edinebilirsiniz.
 
 1. Ehliyetimi geri alırken başka bir belge isteyecekler mi?
 1. Eğitim belgesi dışında vergi dairesinden alacağınız borcu yoktur kağıdı da istenmektedir. (2013 yılı 6.aydan sonra ceza alanlar için geçerli)
E-İmza İşlemleri SIK SORULAN SORULAR
 1. Elektronik İmza (E-İmza) Başvuruları Bilgilendirme Dokümanı
 1. Elektronik İmza (E-İmza) Başvuruları Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız...
Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) SIK SORULAN SORULAR
 1. Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi
 1. Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) SIK SORULAN SORULAR için tıklayınız...